DHBK

GIỚI THIỆU - CTĐT TIẾN SĨ NGÀNH KTXD

18/09/2020 15:06

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng, mã ngành 9580201 được khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp xây dựng và quản lý, bắt đầu tuyển sinh từ năm 2019. Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo nguồn nhân lực có đủ những phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của một nhà khoa học; có kiến thức hàn lâm chuyên sâu và chuyên biệt; khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và triển khai ứng dụng công nghệ - kỹ thuật tiên tiến trong xây dựng để có thể trở thành một chuyên gia trong nghiên cứu - ứng dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập của xã hội.

Đối tượng tuyển sinh:

- Người có bằng thạc sĩ đúng ngành Kỹ thuật xây dựng hoặc ngành gần.

- Người có bằng đại học đúng ngành Kỹ thuật xây dựng và tốt nghiệp loại giỏi.

Thời gian đào tạo:

- 3 năm đối với người học có bằng thạc sĩ.

- 4 năm đối với người học có bằng đại học.

Điều kiện ứng tuyển:

- Có 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Thời gian tuyển sinh: 

Mở liên tục trong năm. Để biết thêm chi tiết, ứng liên lạc theo địa chỉ:

- Phụ trách chương trình đào tạo: PGS.TS Trần Quang Hưng, Tel: 0947 747576, @: tqhung@dut.udn.vn

- Trang tuyển sinh của trường ĐH Bách khoa: http://dut.udn.vn/TuyenSinhSDH2017

- Trang tuyển sinh ĐH Đà Nẵng: http://www.ts.udn.vn/SDH/Tiensi