DHBK

Thông tin liên hệ

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3842740

khoaxdddcn@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn/CE