DHBK

Tổng hợp các đề tài sinh viên NCKH thuộc Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

18/10/2020 13:44

No

Project titles

Students

Supervisors

Year

 

1

Khảo sát các hệ kết cấu phi tuyến chịu tải trọng động bằng phương pháp phân tích động theo thời gian

Trần Viết Trai; Nguyễn Vũ Hoàng Chương; Tề Văn Tân

TS. Đặng Công Thuật

2015

 
 

2

Nghiên cứu tính toán kết cấu liên hợp trong nhà nhiều tầng theo tiêu chuẩn Eurocode 4

Trần Tấn Hiếu

ThS. Vương Lê Thắng

2015

 

Nguyễn Thành Nguyên

 

3

Thí nghiệm đánh giá sự phá hoại các liên kết trong kết cấu liên hợp đối với nhà nhiều tầng

Phạm Hùng Cường

ThS. Vương Lê Thắng

2015

 

Lê Đình Tấn Tài

 

4

Nghiên cứu-thí nghiệm tính chất cơ lí và ứng dụng của bê tông trương nở

Võ Thế Anh

TS. Lê Khánh Toàn

2015

 

Phạm Minh Nghiêm

 

Phạm Quý

 

5

Phân tích phản ứng động đất của công trình trên nền đàn hồi bằng phần mềm SAP2000

Trịnh Bá Đào

ThS. Bùi Quang Hiếu

2015

 
 
 

6

Nghiên cứu thiết kế phương án sử dụng hệ dầm tầng hầm để thi công topdown

Nguyễn Nguyễn

ThS. Phan Quang Vinh

2015

 

Nguyễn Xuân Thắng

 

Nguyễn Hữu Pháp

 

7

Nghiên cứu về thiết kế kết cấu chịu tải trọng động đất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ bằng khung thép truyền thống và khung giằng

Bùi Đình Nga

ThS. Lê Bá Định

2015

 

Nguyễn Ngọc Toàn

 

 

 

8

Nghiên cứu ứng dụng mô hình Softened Strut-and-Tie trong tính toán khả năng chịu lực của kết cấu Betông cốt thép theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Lê Tuấn Anh

ThS. Lê Bá Định

2015

 

Hoàng Văn Bắc

 

 

 

9

Nghiên cứu các biện pháp bảo đảm an toàn cần trục tháp trong mùa mưa bão

Lưu Văn Chiến

TS. Lê Khánh Toàn

2015

 

Võ Vinh Hậu

 

Đào Văn Đông

 

Nguyễn Thái Hiệp

 

10

Dầm chuyển,sàn chuyển trong nhà cao tầng

Ngô Quang Tuấn

TS. Lê Khánh Toàn

2015

 

Dương Nguyễn Đình Tùng

 

Lê Thái Dương

 

Nguyễn Trường Sơn

 

11

Khảo sát tải trọng gió tác dụng lên khung nhà cao tầng khi độ cứng khung thay đổi

Bùi Văn Ân

ThS. Bùi Thiên Lam

2015

 
 

12

Tính tải trọng gió lên nhà cao tầng theo tiêu chuẩn một số nước

Nguyễn Đức Thành

ThS. Bùi Thiên Lam

2015

 

13

Nghiên cứu các phương án nối cột thép nhà nhiều tâng

Bùi Hữu Nguyên Chương

TS. Trần Quang Hưng

2015

 
 
 

14

Phân tích tác động của gió lên công trình nhà cao tầng  có dạng cong

Huỳnh Quang Vinh

TS. Nguyễn Anh Tuấn

2015

 

Lâm Thuận

   

Nguyễn Viết Phước

   

15

Kết cấu đỡ tấm pin năng lượng mặt trời

Trịnh Hữu Hiệp

TS. Lê Anh Tuấn

2015

 

Lê Văn Cơ    

 

Nguyễn Minh Thành

 

Trần Thanh Phước

 

16

Phân tích bậc 2 khung thép có nút cứng chịu tải trọng động đất

HỒ BÁ ĐỘ

ThS. Đỗ Minh Đức

2015

 

LÊ THẠC LUẬN

 

 

 

17

Mô phỏng cột ống thép nhồi bê tông cường độ cao chịu nén bằng phần mềm Abaqus

Trịnh Hữu Hiệp

Phan Đình Hào

2016

 

18

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm khả năng chịu tải của giàn giáo phục vụ thi công được sử dụng trong đổ bê tông cốt thép toàn khối

Phạm Văn Rin, Phạm Tiến, Trần Thanh Phước

Lê Khánh Toàn, Lê Xuân Dũng

2016

 

19

Nghiên cứu tính tải trọng gió theo phương pháp “Hệ Số Gió Giật”

Lý Viết Ánh, Phạm Xuân Trung

Bùi Thiên Lam

2016

 

20

Phân tích đáp ứng động lực học của kết cấu nhà cao tầng khi chịu tải trọng gió ngẫu nhiên

Nguyễn Trung Nghĩa, Nguyễn Văn Dũng, Lê Nguyên

Đặng Công Thuật

2016

 

21

Phân tích thành phần gió động khi đặc trưng động học công trình thay đổi

Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Thanh Hậu

Bùi Thiên Lam

2016

 

22

Tối ưu hóa giàn liên hợp bằng các hàm OAPI và mô phỏng bằng phần mềm ABAQUS

Nguyễn Viết Phước, Nguyễn Duy Mỹ, Lê Văn Cơ

Phạm Mỹ

2016

 

23

Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm tác dụng của hệ giằng cột chống đơn trong thi công đổ bê tông cốt thép toàn khối

Lê Chí Thành, Huỳnh Thanh Sang, Trương Đình Cường

Lê Khánh Toàn

2016

 

24

Phân tích dao động của dầm FG trên nền đàn hồi sử dụng lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Bùi Đức Thơ

Đỗ Minh Đức

2016

 

25

Nghiên cứu khung thép liên kết đàn hồi có xét đến hiệu ứng P-Delta trong miền giới hạn dẻo

Trần Mạnh Long

Trần Quang Hưng

2016

 

26

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt trong tấm chịu uốn

Trịnh Ngọc Thiện, Nguyễn Thành Lưu

Đinh Thị Như Thảo

2016

 

27

Lựa chọn khoảng cách Shoring tối ưu trong thi công công trình ngầm

Đặng Công Sơn, Nguyễn Văn Tĩnh, Nguyễn Ngọc Quý

Phan Quang Vinh

2016

 

28

Tensairity – Một số kết quả lý thuyết mới

Trần Lưu Nhân, Nguyễn Sanh Văn, Diệp Thế Phúc

Nguyễn Quang Tùng

2016

 

29

Nghiên cứu các phương pháp tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép và kiểm tra khả năng kháng thủng của liên kết cột – sàn phẳng bê tông cốt thép theo các tiêu chuẩn

Huỳnh Quang Vinh, Bùi Tuệ Trung

Đinh Thị Như Thảo

2016

 

30

Khảo sát sự tương tác giữa tường chắn và đất nền trong tính toán, thiết kế và thi công tầng hầm trong nhà cao tầng

Trần Hoàng Tiên, Nguyễn Đắc Thiên

Phạm Mỹ

2016

 

31

So sánh một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của nhà bê tông cốt thép và nhà liên hợp tại Đà Nẵng

Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Hùng Cường, Lê Đình Tấn Tài

Vương Lê Thắng

2016

 

32

Nghiên cứu sử dụng sóng siêu âm để xác định các đặc tính bên trong bê tông

Nguyễn Thành Lưu, Nguyễn Văn Quang, Trịnh Ngọc Thiện

Vương Lê Thắng

2017

 

33

So sánh hệ số gió giật theo một số tiêu chuẩn, vận dụng tính cho TCVN

Nguyễn Thanh Hậu

Bùi Thiên Lam

2017

 

34

Geometrically nonlinear analysis of functionally graded beams subject to axial force

Cao Trung Thạch

Đỗ Minh Đức

2017

 

35

Phân tích sự làm việc của nhà cao tầng có tường xây chèn.

Nguyễn Đặng Anh Tuấn

TS. Trần Anh Thiện

2017

 

 Nguyễn Thế Vinh

 

36

Ứng xử của nhà cao tầng sử dụng tầng cứng có độ cản.

  1. Lê Nguyễn Hoàng Nhân

TS. Trần Anh Thiện

2017

 
  1. Nguyễn Văn Giáp
 

37

Nghiên cứu khả năng chịu lửa của cột ống thép nhồi bê tông.

  1. Tôn Thất Huy

TS. Trần Anh Thiện

2017

 
  1. Hoàng Trọng Vũ
 

38

Ảnh hưởng của tương tác kết cấu-nền đất đến khả năng kháng chấn của nhà nhiều tầng.

  1. Nguyễn Thế Phúc

TS. Trần Anh Thiện

2017

 
  1. Lê Trần Nhật Tân
 

39

Thiết kế cấu kiện BTCT chịu uốn theo các tiêu chuẩn khác nhau.

  1. Bùi Quang Bình

TS. Trần Anh Thiện

2017

 
  1. Nguyễn Thế Vỹ
 

40

Đánh giá khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT

Phan Đức Thọ

Đặng Công Thuật

2017

 

Phùng Phú Tài

 

41

Tính toán hệ thống cột chống tạm (kingpost) trong thi công TOP-DOWN

Nguyễn LêĐình Quân

Lê Khánh Toàn

2017

 

Nguyễn Quốc Hoàng

 

Tăng Bá Trọng

 

 

 

42

Nghiên cứu thiết kế sàn chuyển ứng lực trước theo giai đoạn thi công

Nguyễn Hoàng Phúc

Lê Khánh Toàn

2017

 

Châu Ngọc Anh

 

43

Ứng dụng công nghệ BIM trong thiết kế công trình xây dựng.

Trần Đặng Cường

Trần Anh Thiện

2018

 

Nguyễn Nguyễn Quế

 

Nguyễn Đình Tùng

 

44

Nghiên cứu khả năng chịu lửa của cột ống thép nhồi bê tông.

Hoàng Trọng Vũ

Trần Anh Thiện

2018

 

Bùi Minh Phát

 

45

Nghiên cứu sử dụng hệ dầm của sàn tầng hầm để chống đỡ thành vách hồ đào sâu.

Trần Văn Hùng

Phan Quang Vinh

2018

 

Nguyễn Hoàng Lâm

 

46

Độ tin cậy khả năng chống cắt của dầm bê tông cốt thép từ đo đạc không phá hủy

Tô Hồng Oánh (NT)

Nguyễn Quang Tùng

2018

 

Hoàng Ngọc Nhật

 

Trần Văn Linh

 

Hạ Thị Kim Trâm

 

 

 

47

Đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật các phương pháp gia cường dầm bê tông cốt thép

Hồ Ngọc Phượng Hoàng (NT)

Nguyễn Quang Tùng

2018

 

Trần Minh Quân

 

Nguyễn Thành Long

 

48

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế kỹ thuật các giải pháp sàn nhẹ trong công trình BTCT

Nguyễn Thế Vỹ

Đặng Công Thuật

2018

 

49

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ Nước/Xi-măng đến cường độ nén của bê tông sử dụng bột thủy tinh thay thế một phần xi-măng

Lê Văn Dũng (TN)

Trần Quang Hưng

2018

 

Tôn Thất Huy

 

Nguyễn Đình Vĩ

 

50

Khảo sát cường độ nén và kéo của bê-tông dùng cốt liệu thủy tinh thay thế đá dăm

Huỳnh Đức Toàn (TN)

Trần Quang Hưng

2018

 

Lê Trần Nhật Tân

 

Trần Nguyên Thạch

 

51

Chọn đặc trưng hình học tổng thể của Dàn mái BTCT và giải bài toán tối ưu hóa hệ thanh dàn.

Châu Viết Hiếu-(NT)

Trịnh Quang Thịnh

2018

 
 

52

Xác định độ cứng và Xây dựng mô hình qui đổi phần tử thanh tiết diện thay đổi.

Võ Văn Trọng-(NT)

Trịnh Quang Thịnh

2018

 

53

Đánh giá mức độ hợp lí khi sử dụng mô hình tiến độ xiên và mô hình tiến độ mạng CPM trong thi công hoàn thiện công trình nhà chung cư nhiều tầng có mặt bằng công năng giống nhau.

Lê Hoàng Duy (NT)

Lê Khánh Toàn

2018

 

Phạm Minh Tuấn

 

54

Nghiên cứu chọc thủng sàn U-Boot

Nguyễn Thành Trung

TS. Phạm Mỹ

2019

 

Nguyễn Đức Thiện

 

Võ Văn Khanh

 

55

So sánh sự làm việc hiệu quả giữa cọc Hyper-Mega và cọc khoan nhồi.

Hồ Ngọc Phượng Hoàng

TS. Phạm Mỹ

2019

 

Trần Minh Quân

 

Bùi Đức Vũ

 

56

Áp dụng quy trình BIM vào thiết kế và thi công công trình cao tầng

Nguyễn Văn Quệ

Phạm Mỹ

2019

 

Dụng Toán

 

Đặng Hoàng Phong

 

57

Static analysis of functionally graded beams using a meshfree method

Đỗ Quang Dũng

Đỗ Minh Đức

2019

 

Hà Xuân Long

 

58

Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng sóng siêu âm để xác định đặc tính bên trong bê tông

Trần Thanh Tin

Vương lê Thắng

2019

 

Phan Đức Khương

 

59

Nghiên cứu ứng xử của dầm Tensairity bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Trần Phước Lâm (NT)

TS. Nguyễn Quang Tùng

2019

 

Phan Tuấn Vinh

 

Nguyễn Chí Linh

 

Hoàng Thanh Phi

 

Lê Văn Hùng

 

60

Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả các giải pháp ván khuôn khi thi công nhà cao tầng trên địa bàn Đà Nẵng

Trương Công Tiến

Đặng Công Thuật

2019

 

Trần Phước Lâm

 

 

 

61

Tối ưu hóa trong lựa chọn và bố trí cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép

Trần Thanh Tin

Trần Quang Hưng

2019

 

Nguyễn Đình Thảo

 

Lê Đình Quốc Khánh

 

62

So sánh hiệu quả mô hình tiến độ khi tổ chức thi công nhà cao tầng

Ngô Văn Thái,

Đặng Công Thuật

2019

 

Trương Công Tiến,

 

 

 

63

Đánh giá độ an toàn của cần trục tháp khi thi công nhà cao tầng trong điều kiện gió ở Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Thiện

Đặng Công Thuật

2019

 

Trần Công Tài

 

64

Thiết kế và thực nghiệm mái vòm sử dụng chai nhựa tái chế

Hoàng Văn Thắng

TS. Bùi Quang Hiếu

2020

 

65

Tối ưu hóa tháp Tensegrity ba tầng

Trần Phước Lâm

TS. Bùi Quang Hiếu

2020

 

Võ Doãn Quân

 

Hoàng Quốc Khanh

 

Nguyễn Hữu Đạt

 

Dương Minh Luận

 

66

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của các thành phần cốt liệu đến cường độ bê tông bằng phương pháp siêu âm

Phan Đức Khương

Vương Lê Thắng

2020

 

Hồ Đình Hiệu, Mai Duy Hưng, Đào Hữu Hùng

 

67

Mô phỏng ứng xử của tấm FGM bằng phương pháp không lưới và phần tử hữu hạn

Đỗ Quang Dũng

Đỗ Minh Đức

2020

 

68

Đánh giá lại phương án thiết kế kết cấu và lập biện pháp thi công công trình Tổ hợp Khách sạn và căn hộ P.A Tower – Khối căn hộ

Phan Đức Khương

Trần Quang Hưng

2020

 

Trần Thanh Tin

 

Nguyễn Hữu Tùng

 

69

Đánh giá lại phương án thiết kế kết cấu và lập biện pháp thi công công trình Whyndham Soleil – Block B

Hồ Tấn Phát

Đặng Công Thuật

2020

 

Hà Xuân Long

 

Đỗ Hoàng Thiện

 

70

Chọn cấp dẻo phù hợp và đánh giá ảnh hưởng của cấp dẻo đến thiết kế kháng chấn công trình Khu phức hợp Time Squares – Đà Nẵng

Lê Đình Quốc Khánh

Lê Khánh Toàn

2020

 

Trần Ngọc Anh

 

Hồ Đăng Phú

 

71

Xây dựng giải pháp kết cấu và biện pháp thi công công trình Tổ hợp căn hộ khách sạn Nagomi Grand Hyat Danang

Lê Hữu Nhân

Lê Khánh Toàn

2020

 

Đỗ Quang Dũng

 

72

Phân tích phương án sử dụng hệ vách bao che bê tông cốt thép toàn khối và ảnh hưởng của nó đến hệ thống chịu lực chính của kết cấu nhà cao tầng Khu Staff Village, Nam Hội An

Nguyễn Tá Bình

Nguyễn Quang Tùng

2020

 

Trịnh Bùi Bá Đạt

 

Nguyễn Quốc Đạt

 

73

Phương án kết cấu và xây dựng lắp ghép cho Nhà máy Groz Beckert giai đoạn 2

Văn Ngọc Hiển

Nguyễn Quang Tùng

2020

 

Ngô Đan Huy

 

Bùi Xuân Hòa