DHBK

Giới thiệu sơ lược Khoa Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp

25/07/2020 08:32

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, tiền thân là khoa Xây dựng của trường Đại học Bách khoa, được thành lập năm 1976.

Khoa có 31 cán bộ giảng viên (tính đến 07/2020) trong đó có 3 PGS.TS và 9 TS. Nhiệm vụ chính của khoa là đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Khoa đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) ở cả ba trình độ là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Trải qua gần 45 năm phát triển, khoa đã đào tạo được hàng ngàn kỹ sư và thạc sĩ cung cấp nguồn nhân lực xây dựng chất lượng cao cho cả nước. Cựu sinh viên của khoa đang công tác rất hiệu quả tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp lớn của cả nước cũng như của địa phương như Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Công ty xây dựng Coteccons, Công ty Xây dựng Central, Công ty Xây dựng Newtecons, DINCO E&C, Vinaconex 25…

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cán bộ giảng viên của khoa đã và đang thực hiện hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có những đề tài có tính ứng dụng cao như đề tài NCKH với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi…Hàng năm, có hàng chục bài báo quốc tế uy tín nằm trong danh mục ISI/Scopus được công bố.