DHBK

Mục tiêu và chuẩn đầu ra - Khóa tuyển sinh bắt đầu từ 2012

17/09/2020 10:42

I. Mục tiêu chung

Đào tạo ra những kỹ sư có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức, có sức khỏe; có nền tảng kiến thức khoa học cơ bản cũng như kiến thức chuyên môn tốt; đủ kỹ năng để tư vấn-thiết kế, tổ chức thi công các dự án xây dựng, công trình xây dựng thuộc nhóm dân dụng và công nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của Miền Trung-Tây Nguyên và cả nước. Người tốt nghiệp còn có khả năng học tập suốt đời và có thể trở thành các nhà nghiên cứu để giải quyết các vấn đề mới trong xây dựng.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Về kiến thức

Người tốt nghiệp được trang bị những kiến thức nền tảng về Toán học cũng như các kiến thức về Vật lý, Hóa học, Môi trường, Kỹ thuật điện; các kiến thức cơ sở ngành như: Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ kết cấu, Lý thuyết đàn hồi, Cơ học đất, Nền móng...; các kiến thức chuyên ngành như: Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép, Kết cấu gỗ, Kỹ thuật thi công, Tổ chức thi công, Địa chất công trình, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp,...

- Về kỹ năng

* Tư vấn, thiết kế: Người tốt nghiệp có kỹ năng tư vấn thiết kế về các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp thông qua các kiến thức về kết cấu công trình bê tông cốt thép và thép, các đồ án môn học, thực tập tốt nghiệp.

* Tổ chức thi công: Người tốt nghiệp được trang bị kỹ năng tổ chức, thi công và lắp đặt các công trình xây dựng và công nghiệp, thông qua các kiến thức về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, an toàn lao động và các bài thực hành, thực tập nhận thức,thực tập công nhân và thực tập tốt nghiệp.

*Quản lý, điều hành: Người tốt nghiệp được trang bị về kỹ năng quản lý và điều hành các công trình xây dựng và công nghiệp thông qua các kiến thức về tổ chức thi công, kinh tế xây dựng.

*Phân tích và xử lý thông tin: Người tốt nghiệp có kỹ năng tra cứu, tìm kiếm thông tin chuyên ngành, phân tích và xử lý thông tin thông qua các bài tập ở các môn học, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

*Giải quyết vấn đề: Người tốt nghiệp có kỹ năng giải quyết vấn đề cụ thể trong thiết kế và thi công công trình thông qua các học phần về thực hành thiết kế và đồ án môn học.

*Làm việc theo nhóm: Người tốt nghiệp được trang bị cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản lý nhóm để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau thông qua việc thực hiện thuyết trình chuyên môn, thực tập, đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp.

- Về thái độ

Người tốt nghiệp có ý thức trách nhiệm đối với công việc và cộng đồng; rèn luyện ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; tuân thủ các quy định của nhà nước thông qua các học phần về pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.

III. Chuẩn đầu ra

 1. Sở hữu phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức nghề nghiệp tốt và đủ sức khỏe.
 2. Nắm bắt được các nguyên lí của các môn khoa học cơ bản như Toán, Vật Lý, Hóa học, Cơ học và biết cách ứng dụng các kiến thức đó vào các vấn đề chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 3. Phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong kiểm tra chất lượng công trình xây dựng.
 4. Sử dụng kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế kết cấu cho các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.
 5. Áp dụng kiến thức chuyên ngành để thiết kế biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và quản lí cho các loại công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 6. Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong kỹ thuật xây dựng.
 7. Trình bày tốt kết quả các công việc thực hiện.
 8. Tự học và học tập liên tục, suốt đời
 9. Tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm.
 10. Sử dụng thiết bị, những kỹ năng và những công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật xây dựng.
 11. Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng trong tính toán thiết kế, quản lý ngành xây dựng.
 12. Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp được trong các tình huống thông thường, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn thông dụng và viết báo cáo đơn giản.