DHBK

MoU

13/09/2020 16:22

Khoa Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã có các ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong nước về hợp tác toàn diện trong lĩnh vực hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành xây dựng. 

 

No. 

Tên công ty/đơn vị ký kết 

Năm ký kết 

Công ty CP Phụ kiện và Nhà Thép Nhất (BMB steel) 

2019 

Công ty TNHH Xây dựng-Thương mại Thuận Việt 

2019 

Công ty cổ phần Xây dựng Central 

2019 

Công ty cổ phần Dinco 

2018 

JFE Steel Corporation 

2018 

Công ty TNHH Tân Tín Thành 

2018