DHBK

Giới thiệu chung về Phòng thí nghiệm kết cấu

23/08/2020 22:00

1/ Giới thiệu chung

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Kết cấu công trình

Tên Tiếng Anh: Structural Laboratory

Địa chỉ: Phòng G104; G105, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Đơn vị/Người Quản lý: Khoa xây dựng Dân dụng và Công nghiêp / Lê Xuân Dũng

2/ Chức năng, nhiệm vụ

Phòng thí nghiệm Khoa XD DD&CN bao gồm bốn phòng chức năng chính là phòng thí nghiệm KCCT, phòng dưỡng hộ mẫu, phòng dạy học và phòng làm việc với tổng diện tích là 280m2. Ngoài chức năng chính của Phòng là phục vụ giảng dạy cho sinh viên, nghiên cứu khoa học của Giảng viên và học viên chuyên ngành XDDD&CN. Hiện nay, Phòng đã và đang tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước

3/ Hoạt động phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất

Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho sinh viên ngành XDDD&CN.

Phục vụ các đề tài NCKH & chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng trong và ngoài nước.

Phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng vật liệu và các cấu kiện xây dựng.

Phục vụ thực hành thí nghiệm và NCKH cho học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp.