DHBK

Trang thiết bị Phòng thí nghiệm Kết cấu công trình

23/08/2020 22:07

(đang cập nhập)

TT
THIẾT BỊ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT/HÃNG SX
NĂM SX
SỐ LƯỢNG
  Máy vi tính  P4, 2.8 Ghz 2006 1
  Súng bắn bêtông RMU - Đức 1996 1
  Bộ kích thủy lực 100T - Trung quốc 1996 1
  Mô hình dàn thép thí nghiệm   2011 1
  Máy đo ứng suất biến dạng TC31K - Nhật bản 1998 1
  Máy dò khuyết tật thép EPOCHIIB - USA 1998 1
  Máy siêu âm bêtông MASTER - Italia 1998 1
  Súng bắn bêtông CONTROLAB - Pháp 1998 1
  Máy đo khoảng cách CONTROLAB - Pháp 1998 1
  Máy xác định vị trí ăn mòn của sắt thép C412 - Italia 2001 1
  Máy đo độ ăn mòn cốt thép Thụy sĩ 2001 1
  Máy kiểm tra độ võng C405 - Italia 2001 1
  Máy xác định vị cốt thép trong bê tông -  Thụy sĩ 2007 1
  Thiết bị đo ứng xuất - biến dạng    2007 2
  Máy khoan tạo mẫu bê tông   2007 1
  Máy thí nghiệm nén bê tông hiển thị số -  Anh 2007 1
  Máy kiểm tra vật liệu   2007 1
  Máy đầm bê tông   USA 2007 1
  Hệ khung thí nghiệm tổng hợp    2007 1
  Thiết bị đo biến dạng hiển thị số   Italya 2007 1
  Máy siêu âm bê tông   58-E0048 - Italya 2007 1
  Cầu trục chạy điện   2008 1
  Khung gia tải (Nền móng khung gia tải) (gồm nền móng) 2011 1
  Máy in của nén bêtông VJ6020 (dùng cho TN nén) 2008 1
  Máy siêu âm kiểm tra chất lượng cọc nhồi   2011 1
  Cảm biến điện trở   2011 1
  Bộ đo chuyển vị LVDT   2011 1
  Thiết bị đo chuyển vị LAZER   2011 1
  Hệ thống thu nhận số liệu   2011 1
  Phần mềm xử lý số liệu thí nghiệm   2011 1
  Hệ thống chụp & xử lý ảnh đo biến dạng,chuyển đổi   2011 1
  Máy dò tìm thép& các ống kỹ thuật trg bêtông   2011 1
  Máy siêu âm bê tông   2011 1
  Khung gia tải bằng kích   2011 1
  Máy xác đinh vị trí & đường kính cốt thép   2011 1
  Máy điều hòa  LG 12000 BTU 2012 1
  Súng bắn bê tông hiện thị số -  DIGI-SCHMIDT 2000ND- Thụy sĩ 2012 1
  Súng bắn bê tông hiện thị số -  C386N - Italy 2012 1
  Siêu âm khuyết tật thép  EPOCH LT 2012 1
  Máy xác định độ chống thấm bê tông -  HS-4 2012 1
  Máy uốn kéo vạn năng (kéo cấp dự ứng lực) GEWW-1000B 2012 1
  Máy tính để bàn -  Đông Nam Á 2012 1
  Điểm phát quang của hệ thống chụp ảnh đo biến dạng kích thước 3mm 2012 1
  Điểm phát quang của hệ thống chụp ảnh đo biến dạng kích thước 5mm 2012 1
  Bơm thủy lực bằng tay  Hodel HP80-Betex - Hà Lan 2016 1
  Loadt cell xuyên tâm  100TE-KYOWA - Nhật 2016 1
  Kích kéo cang model: YC250 A-200B 2017 1
  Bơm dầu model: zba 500 2017 1
  T bị đo chuyển vị trong kết cấu xây dựng  DT-100A 2017 2
  Thiết bị đo cảm biến rung  AS-2GA 2017 2
  Hệ thống phun ẩm   2017 1