DHBK

Thông tin liên hệ

25/07/2020 09:09

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Phòng A107 – Nhà A

54 – Nguyễn Lương Bằng – Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 236.3842.740

Email: khoaxdddcn@dut.udn.vn

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tskhoaxddd