DHBK

Thông báo về việc thay đổi nguyện vọng trong hồ sơ xét tuyển điểm thi THPT

15/09/2020 20:27

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG TRONG HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐIỂM THI THPT

1. Thay đổi online:

  • Thời gian: Từ 19/9 đến 25/9/2020

  • Địa điểm: Đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của bộ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ sau đó tiến hành thay đổi nguyện vọng.

  • Đối tượng áp dụng:

- Thay đổi thứ tự nguyện vọng;

- Thay đổi tên chuyên ngành, mã trường, tên trường, tổ hợp xét tuyển.

2. Thay đổi trực tiếp:

  • Thời gian: Từ 19/9 đến 27/9/2020

  • Địa điểm: Thí sinh tới trực tiếp điểm nhận hồ sơ thay đổi (Sở Giáo dục địa phương/ Trường THPT) để điền thông tin vào phiếu đăng kí xét tuyển.

  • Đối tượng áp dụng:

- Thí sinh muốn thêm nguyện vọng (đăng kí thêm nguyện vọng)

- Thí sinh muốn điều chỉnh thông tin cá nhân như: ưu tiên khu vực, địa chỉ email....