DHBK

Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2020 - 2021

04/08/2020 22:48

Nhằm thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), hướng đến Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2020 - 2021.

Điền vào Phiếu Đăng ký online (bấm vào đường link): https://bit.ly/30tepeB

Sinh viên tham dự sẽ được cấp Chứng nhận tham gia NCKH (rất có ích khi nộp đơn xin học bổng hoặc xin việc làm sau này + được xét cộng điểm vào khi làm đồ án tốt nghiệp…).

Và đặc biệt cùng tham gia viết báo khoa học và công bố kết quả trên các tạp chí uy tín, điển hình như nhóm sinh viên đạt giải nhất năm 2019-2020 nhé! (http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1668/930)