DHKT

92XM QN

28/09/2020 15:03

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Đặng Ngọc Anh

Giám đốc Cty CP Cấp nước & XD Q.Ngãi

 

0913470077

2

Nguyễn Ánh

Trung tâm quỹ đất TP Quảng Ngãi

 

0988856319

3

Trần  Quốc Cường

Thanh tra thành phố Quảng Ngãi

 

0983184581

4

Huỳnh Đức Duy

Giám đốc VP Đăng ký QSDĐ Quảng Ngãi

 

0914321459

5

Hồ Tấn Hóa

 Cty CP M.trường - Đô thị QNgãi

 

0983311037

6

Đoàn Văn Huy

Phòng CNXD - UBND tỉnh Quảng Ngãi

 

0913492288

7

Võ Lương Hà

Công ty Cổ phần  XD ĐT&KCN Q Ngãi

 

0948188058

8

Tạ Việt Hà

Công ty Cổ phần Sông Đà 17

 

0904456338

9

Bùi Tá Hiển

Công ty Cổ phần  XD ĐT&KCN Q Ngãi

 

0913447142

10

Phan Văn Hồng

Phó Tổng Giám đốc C.ty Cổ phần Đầu tư 706

 

0913470460

11

Lê Minh Hùng

Công ty Cổ phần QL&XD ĐB Quảng Ngãi

 

0905934609

12

Phan Thanh Hùng

Phó Giám đốc Sở XD tỉnh Quảng Ngãi

 

0913438784

13

Nguyễn Văn Hưng

Giám đốc BQL  Dự án Đầu tư TP Q Ngãi

 

0905101430

14

Đỗ Đăng Khoa

Công ty TNHH Tư vấn & X.dựng Tịnh Phát

 

0935856345

15

Đặng Tử Khôn

Giám đốc Công ty Xây dựng Tân Tiến

 

0903583965

16

Bùi Văn Lam

Giám đốc Trung tâm TVXD Địa chất mỏ

 

0913418278

17

Phạm Ngọc Lân

Phó Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức

 

0914011001

18

Võ Thành Mạnh

Giám đốc Công Ty TNHH TVXD số 1

 

0913407680

19

Nguyễn Thế Minh

Công ty TNHH Tư vấn & XD Tịnh Phát

 

0982149454

20

Nguyễn Nam

Trưởng Phòng Hạ tầng K.tế huyện Tư Nghĩa

 

0903558777

21

Nguyễn Hoàng Nam

Giám đốc BQL DA Đầu tư huyện Sơn Tịnh

 

0914121140

22

Nguyễn  Đăng Nghĩa

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

 

0919366274

23

Đỗ Văn Quang

Giám đốc Công ty TNHH Thành Công

 

0982489776

24

Phạm Quyên

Cty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn

 

0914091117

25

Lê Văn Sanh

Trung tâm Nước SH & VSMTNT QN

 

0913427902

26

Trương Bửu Sơn

Công ty Cổ phần TVXD&ĐT Quảng Ngãi

 

0905112527

27

Phạm Xuân Sinh

Văn phòng  UBND Thành phố Quảng Ngãi

 

0935240005

28

Nguyễn Thuận

Công ty Cổ phần Cấp nước & XD QNgãi

 

0973976935

29

Lê Tấn Thạch

Sở Lao động TB&XH Quảng Ngãi

 

0914120449

30

Tạ Nguyên Thạc

Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi

 

0914233666

31

Nguyễn Văn Thể

 Công ty TNHH Tư vấn & XDTịnh Phát

 

0914060660

32

Lê Công Thịnh

Giám đốc Công ty Cổ phần Châu Á

 

0982144297

33

Lê Văn Thủ

Công ty Cổ phần Đường  Quảng Ngãi

 

0914217879

34

Tống Thiện Thủy

Kho bạc NN tỉnh Quảng Ngãi

 

0913420438

35

Bùi Thanh Thức

 BQL CT công cộng TP Q. Ngãi

 

0935346467

36

Nguyễn Đình Tuấn

C.ty Cổ phần Cấp nước & XD Quảng Ngãi

 

0914041567

37

Nguyễn Tâm

Công ty TNHH MTV Khánh Linh

 

0983789611

38

Lê Văn Tâm

C.ty Cổ phần Cấp nước & XD Quảng Ngãi

 

0914244079

39

Thới Tập

c Cty CP TNXP & MN Q. Ngãi

 

0913427882

40

Huỳnh Kim Trung

C.ty Cổ phần Cấp nước & XD Quảng Ngãi

 

0903535553

41

Nguyễn Văn Thành

BQL các DA Đầu tư quận Bình Thạnh

 

0903970038

42

Hà Xuân Tài

BQL các DA Đầu tư tỉnh ĐăkLăk

 

0913433955

43

Phạm Vinh

BQL các Dự án Đầu tư TP Quảng Ngãi

 

01694619499

44

Nguyễn Thành Việt

Công ty TNHH Xây lắp Phước Tiến

 

0903584702

45

Hồ Hoài Niệm Viễn

BQL Hỗ trợ Y tế Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Quảng Ngãi

 

0913476684

46

Nguyễn Hoàng Vũ

Giám đốc Công ty tư vấn thiết kế Nhà Việt

 

0914131213


OTHER INFORMATION