DHKT

91X1M

28/09/2020 15:00

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Văn An

Công ty XD Hòa Bình TpHCM

 

0903637278

2

Nnguyễn Quốc Anh

Công ty Xây lắp Cấp thoát nước QN

 

0905125691

3

Võ Hữu Cần

 

 

 

4

Lê Đức Châu

 

 

 

5

Nguyễn Bá Cường

BQL phát triển đô thị Đà Nẵng

 

0985009387

6

Nguyễn Trọng Cường

Phòng QLĐT quận Cẩm Lệ

 

 

7

Nguyễn Văn Điệp

Công ty Vạn tường QK V

 

0903591151

8

Nguyễn Phước Dũng

Công ty quản lý xây dựng Delta

 

0913497904

9

Văn Quang Đăng

 

 

 

10

Huỳnh Nam Hải

Phòng thẩm định Sở XD Quảng Nam

 

0913447479

11

Trần Thiện Hải

BQL các DA ĐTXD Nam Giang- QN

 

0903592173

12

Phan Hữu Minh Huy

Công ty Xây lắp điện 3

 

0989073734

13

Lê Quốc Hiệp

 

 

0905888448

14

Nguyễn Tr. Hương

 

 

 

15

Phan Mỹ Lộc

Công ty PTĐT & Khu CN QNĐN

 

0913443897

16

Huỳnh Văn Minh

 

 

0903940339

17

Trần Quang Minh

 

 

0913402639

18

Hồ Quang Nam

Công ty khảo sát xây dựng Quảng Thuận

 

0913402596

19

Đặng Thành Nguyên

 

 

 

20

Nguyễn Tấn Nguyên

 

 

 

21

Châu Hà Nhân

 

 

 

22

Hồ Hồng Phúc

 

 

0903717825

23

Nguyễn Huy Phúc

 

 

0913477688

24

Nguyễn Đình Phương

Phòng QLĐT quận Thanh Khê

 

0913457399

25

Võ Duẫn Quyến

 

 

0912122476

26

Đinh Quang Sơn

 

 

0983586595

27

Nguyễn Việt Tân

 

 

0903925213

28

Trần Mộng Thành

 

 

 

29

Nguyễn Thanh Thuận

BQL các dự án XD Quận Thanh Khê

 

0983009026

30

Đặng Duy Trí

 

 

 

31

Phan Đức Trí

Công ty TVTK Xây dựng ĐN

 

0903506569

32

Văn Thành Trị

BQL các khu công nghiệp

 

0913415495

33

Vương Minh Trí

 

 

 

34

Trần Ngọc Trình

Công ty CP Tư vấn Thiết kế & XD Kiến Trung

 

0913453007

35

Đặng Văn Tường

Phòng Kế hoạch Sở Y tế Tp Đà Nẵng

 

0913457181

36

Nguyễn Minh Tượng

 

 

0913491734

37

Đặng Xuận Trường

 

 

0913424527

38

Võ Văn Vạn

 

 

 

39

Trương Tấn Việt

 

 

 

40

Đặng Công Vinh

 

 

 

41

Nguyễn Quốc Vinh

 

 

0913494679

42

Nguyễn Văn Vinh

BQL phát triển đô thị Đà Nẵng

 

0903514828

43

Trương Công Vinh

BQL các DA ĐTXD thị xã Tam Kỳ

 

0913499665

44

Văn Đình Vinh

 

 

 

45

Trần Viết Vũ

 

 

0903514288

43

Văn Đình Vinh

 

 

 

44

Trần Viết Vũ

XN PT Cơ sở Hạ tầng ĐN

 

0913.457.478


OTHER INFORMATION