DHKT

90XMNT

28/09/2020 14:59

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Đình Cơ

Công ty TNHHThành Phát Nha Trang

 

0913.441.138

2

Nguyễn Độ

Sở Giáo Dục & Đào Tạo Khánh Hoà

 

0913.460.192

3

Hồ Tống Hải

Công ty CP XD ĐNÁ ( TP HCM)

 

0909.586.750

4

Nguyễn Xuân Hoà

Công ty TNHH XD& ĐT Nha Trang

 

0913.461.902

5

Nguyễn Nam Hùng

Cty CP Tư vấn KT & XD Khánh Hoà

 

 

6

Lê Đình Thái Huy

Cty CP XD& KD Địa ốc Hoà Bình

 

0903.874.134

7

Đoàn Tùng Lâm

BQLDA khu Du lịch Bắc - Cam Ranh

 

0903.506.683

8

Phan Nam

Cty CP Tư vấn KT & XD Khánh Hoà

 

0913.451.213

9

Nguyễn Bình Nam

Phòng Công nghiệp Thị xã Cam Ranh

 

0905.203.977

10

Nguyễn Trọng Nhân

Phòng QL Đô thị Nha Trang

 

0905.158.989

11

Nguyễn Hải Phong

TT Nghiên cứu  Thuỷ Sản III

 

 

12

Nguyễn Phước

Cty CP XD Phước Thành Nha Trang

 

0903.580.145

13

Nguyễn Văn Quát

Daklak

 

0914.047.774

14

Thái Thiện Quang

Cty VINACONEX 17 Nha Trang

 

0908.388.002

15

Lê Quế

 

 

 

16

Nguyễn Hồng Sơn

Công ty CP XD ĐNÁ ( TP HCM)

 

0903.737.741

17

Phạm Tiến Sỹ

Ban QLDA  H. Diên khánh Khánh Hoà

 

 

18

Trương Thanh Tân

Công ty Tư vấn Điện IV Nha Trang

 

0914.085.561

19

Đinh Văn Thiệu

Phòng CN  H. Diên khánh Khánh Hoà

 

0905.114.796

20

Phan Đình Thuần

Cty TNHH XD Quảng Thành K. Hoà

 

 

21

Bùi Văn Tỉnh

Trung tâm GD KT Tổng Hợp N.Trang

 

 

22

Đoàn Văn Toàn

Phòng ĐT XDCB - Sở Bưu điện K.H

 

 

23

Nguyễn Mạnh Trung

Công ty TNHH ADC Nha Trang

 

0903.587.732

24

Lê Thiện Tường

Công ty TNHH XD Việt Hưng

 

0905.369.676

25

Hồ Đắc Vinh

Công ty TNHH XD& ĐT Nha Trang

 

0913.482.002

26

Cao Thanh Vũ

Công ty KD & PT Nhà Khánh Hoà

 

0903.502.272


OTHER INFORMATION