DHKT

86X1

28/09/2020 14:55

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Trần Quốc Bảy

Công ty  TNHH Thắng Đạt

 

0913.850.334

2

Lê Tấn Mạnh Biên

Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

 

 

3

Nguyễn Gia Cường

Ban QLDA ĐT XD Q.Tân Bình HCM

 

0903.924.484

4

Lê Văn Đồng

Cty XD & TV ĐT Sông Đà 17 Q.Ngãi

 

0913.470990

5

Lê Hồng Đức

 

 

 

6

Ngô Mạnh Hậu

Tp HCM

 

0903.911.478

7

Lê Tấn Hổ

Sở KH Đầu tư Phú yên

 

 

8

Hồ Tường Huân

 

 

0907.196.186

9

Đoàn Đức Hưng

Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế

 

0903.593.342

10

Phan Văn Khanh

Công ty cổ phần Đăng Hải

 

0905.151616

11

Lê Triều Nguyên

Công ty Xây dựng Nguyên Phú

 

 

12

Nguyễn Tấn Quốc

Cty Tư vấn TK-XD Khánh Hoà

 

 

13

Nguyễn Sẳn

Ban QL Dung Quất Quảng Ngãi

 

 

14

Nguyễn Văn Thành

Công ty XD Q.Nam

 

0913.465901

15

Bùi Phước Thiện

Đài Truyền hình Huế

 

0913.458.314

16

Trịnh Quang Thịnh

Khoa XD DD-CN Trường ĐHBKĐN

 

0914.146.363

17

Trần Tươi

 

 

 

18

Nguyễn Quốc Tùng

Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam

 

0903.545707

19

Nguyên Công Vĩnh

Phòng QL Đô thị TP Qui Nhơn

 

 

20

Trần Anh Vũ

Công ty cổ phần Đăng Hải

 

0905.911.911


OTHER INFORMATION