DHKT

80X1

28/09/2020 14:52

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Thanh Bình

Ban QL Khu CN Gia Lai

 

0914770125

2

Trần Vĩnh Cảnh

Huyện ủy huyện Ea H'Leo- Đắc Lắc

 

0903.503019

3

Đặng Ngọc Chương

CTy Xây lắp Điện 3

 

0913.403147

4

Lê Tiến Dũng

CTy CP Constrexim M.Trung

 

0985.000.050

5

Lê Hồng Dũng

P.KH & ĐT Cụm cảng Sân bay ĐN

 

0903.505.073

6

Lâm Thanh Hảo

CTy XD &PT Đô thị BĐ (Fax:846342)

 

0903.508.385

7

Phan Thanh Hải

Đã mất

 

 

8

Hồ Thị Mỹ Hạnh

Nghỉ hưu

 

 

9

Nguyễn Ngọc Hùng

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum

 

0903.582.448

10

Nguyễn Xuân Hùng

Khách sạn Furama ĐN

 

0913.492.931

11

Huỳnh Hùng

Nghỉ hưu

 

0903.535.757

12

Nguyễn Quốc Hưng

CTy TVXD TT Huế

 

0913.458.034

13

Văn Ngọc Hưng

Công ty TNHH Bảo Bình

 

 

14

Vĩnh Hưng

CTy TNHH Hải Sơn

 

0905.134.323

15

Trần Khánh Hưởng

XN Liên hiệp thuốc lá Khánh Hoà

 

0903.500.307

16

Huỳnh Ngọc Kim

Cty Kinh doanh thiết bị y tế tại TP HCM

 

0913.745.759

17

Đinh Xuân Luật

CTy Cổ phần XD DakLak

 

0914.093.805

18

Văn Đức Minh

Công ty PT nhà & CT Đô thị Phú Yên

 

 

19

Nguyễn Mười

CTy Kiến tạo Miền Trung

 

0913.401777

20

Hồ Hữu Nga

Cty APAVE- TVGS

 

0913.424.000

21

Phan Văn Phúc

Doanh nghiệp Bảo Thắng

 

 

22

Nguyễn Duy Phước

CTy XL Bưu điện ĐN

 

0914.087.408

23

Võ Kim Quảng

 

 

0912.483369

24

Văn Công Sơn

CTy XL Thủy sản Miền trung

 

0903.579.333

25

Nguyễn Văn Tấn

CTy CP ĐT & XL Khu CN Tam Hiệp

 

0914.491072

26

Trần Quang Tảo

CTy XD & TTNT BẢO BÌNH  

 

0903.508.277

27

Trần Quốc Tăng

Sở XD Quảng Bình

 

0905995589

28

Ngô Văn Thái

Phòng XDCB Sân bay ĐN

 

0903.504.559

29

Trương Văn Thành

Trường ĐH Thủy sản Nha Trang

 

0914.166.326

30

Lê Đức Thành

Ban QLDA TX KrongBuk Daklak

 

0913.436.795

31

Lê Quang Toàn

Quỹ hổ trợ PT TT Huế

 

0903.502.246

32

Phùng Minh Tuấn

Sở XD  Quảng ngãi

 

0913.428.075

33

Nguyễn Anh Tuấn

CTy CP TVTK Tổng hợp

 

0905.102.215

34

Lê  Xuân Triết

GĐ Cty Cấp thoát nước Phú Yên

 

0905.290.606

35

Đặng Xuân Triệu

Đã mất

 

 

36

Hồ Thanh Vinh

Nghỉ hưu

 

0905229855

37

Nguyễn Xưởng

Nghỉ hưu

 

0977320970

38

Trần Viết Yên

Sở XD Quảng Nam

 

0913.433.514


OTHER INFORMATION