DHKT

98X1A

28/09/2020 15:13

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Email

ĐIỆN THOẠI

1

Võ Thị Nguyệt Ánh

Phòng QL đô thị Thị xã Tam Kỳ

 

0983.430414

2

Nguyễn Đăng Bảng

 

 

 

3

Võ Sĩ Băng

C.ty CP ĐT -Tư vấn kiến trúc Ánh Việt

 

0904.423.036

4

Nguyễn Đôn Cẩm

 

 

 

5

Trần Xân Cảnh

 

 

 

6

Nguyễn Trọng Chinh

 

 

 

7

Ng~ Đ.Hoàng Chương

Công ty Coteccons - TP HCM

 

0905.429926

8

Hoàng Anh Dũng

 

 

 

9

Võ Tấn Hà

Phòng Giám định kỹ thuật-Sở XD ĐN

 

0905.121217

10

Ngô Văn Hải

Công ty đầu tư và phát triển nhà ĐN

 

0905.225386

11

Phan Ngọc Hải

Công ty Blue Scope Lysaght

 

0914.177866

12

Phan Thị Thanh Hải

BQLDA các CT XDDD&CN Đà Nẵng

 

0914.112090

13

Nguyễn Tấn Hoà

 

 

0983.334.128

14

Nguyễn Minh Hoàng

 

 

 

15

Ngô Bùi Vỹ Hùng

Viện QH đô thị & PT NT Quảng Nam

 

0982.137469

16

Ngô Quốc Hùng

 

 

 

17

Lâm Nguyên Khải

 

 

0905.190915

18

Võ Đắc Quốc Khánh

Công ty CP đầu tư công nghiệp DCB

 

0905.180160

19

Phạm Khánh Linh

 

 

 

20

Đoàn Đại Lộc

TT phát triển quỹ đất Thừa Thiên Huế

 

0905.168357

21

Lê Viết Long

TT TVTKXD I-Công ty XL & VLXD III

 

0982.717.357

22

Vĩnh Long

 

 

0914.249.997

23

Trần Phước A. Minh

Cty Xây dựng và CTN Quảng Đà

 

0905.056.008

24

Võ Minh Nghĩa

 

 

 

25

Trần Phùng V. Phúc

 

 

0905.026.050

26

Hoàng V. Phi Phương

 

 

 

27

Trần Minh Quân

Công ty cổ phần VINACONEX 25

 

0905.342.272

28

Lê Văn Quang

Sở Tài Chính - Tỉnh Quảng Nam

 

0905.262379

29

Nguyễn Đức V. Quang

Công ty CP tư vấn XD Thừa Thiên Huế

 

0905.009980

30

Phan Văn Quảng

Cty Chiba - Nhật Bản

 

 

31

Võ Văn Rạng

Cty đầu tư và xây dựng hạ tầng Đà Nẵng

 

0905.174.493

32

Võ Đức Sáu

Cty cổ phần đầu tư xây dựng miền Trung

 

0914.219877

33

Hồ Thành Sơn

 

 

 

34

Quách Hoàng Thảo

 

 

 

35

Nguyễn Văn Thành

Cty CP TVĐT&XD-TCty XD Miền Trung

 

0905.020656

36

Phan Tuấn Thịnh

 

 

 

37

Đỗ Thị Bích Thu

 

 

0905.495237

38

Nguyễn H. Như Trang

Sở xây dựng tỉnh Quảng Nam

 

0983.345457

39

Đặng Ngọc Trung

Công ty Quản lý xây dựng Delta

 

0983.180108

40

Đặng Xuân Trung

Phòng Hạ tầng kinh tế - Huyện Sơn Tịnh

 

0905.043079

41

Bùi Anh Tuấn

Sở xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

 

 

42

Dương Văn Tuấn

 

 

 

43

Ng~ Cửu Thanh Tuấn

Công ty BlueScope Lysaght

 

0914.193364

44

Vũ Nguyễn Thị Uyên

Công ty Tư vấn thiết kế XD Đà Nẵng

 

0905.283400

45

Hoàng Ngọc Q. Việt

Công ty Điện lực 3

 

0511.233133

46

Huỳnh Quốc Việt

Cty XD và phát triển đô thị Quảng Nam

 

0989.445575

47

Bùi Thanh Vũ

 

 

0914.101085

48

Nguyễn Trần Vũ

 

 

 

49

Nguyễn Văn Vương

 

 

 

50

Cao Phú Hải

 

 

 


OTHER INFORMATION