DHBK

Khoa Hóa làm việc với Khoa dầu khí, Đại học Dầu khí

24/10/2018 15:32

Sáng 12/10/2018, khoa Hóa trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (DUT) làm việc với đoàn công tác đến từ Đại học dầu khí. (PVU) Đại học dầu khí, thuộc Tập đoàn dầu khí Việ Nam được thành lập năm 2010, tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2011 với 3 ngành đào tạo chính: Kỹ thuật dầu khí, địa chất và lọc hóa dầu.

Đại diện DUT có PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa Hóa; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, Trưởng phòng KHCN&HTQT và các giảng viên bộ  môn CNHH Dầu & khí.

Đại diện PVU có TS. Nguyễn Tô Hoài, Trưởng phòng Đối ngoại KHCN, TS. Dương Chí Trung, Trưởng Bộ môn Lọc hóa dầu Trường Đại học Dầu khí và các giảng viên thuộc Bộ môn LHD.


PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm giới thiệu về Trường và khoa Hóa

Trong buổi làm việc, đại diện 2 Trường giới thiệu các thông tin liên quan đến lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục. Các hướng hợp tác được đề cập:

1. Trao đổi và học hỏi về mô hình quản lý tài liệu và hệ thống thiết bị phòng thí nghiệm. Trao đổi và học hỏi phương pháp đào tạo thực hành thông qua các thiết bị/mô hình cho sinh viên.

2. Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tự đánh giá CTĐT và đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Thực hiện các đề tài NCKH chung cấp cơ sở hoặc cao hơn tùy vào điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất của DUT và PVU.

4. Tạo cầu nối cho sinh viên 2 trường thông qua các hoạt động (NCKH cấp SV, giao lưu/ kênh thông tin mạng xã hội chung/ trao đổi SV).

5. Tổ chức khóa học, buổi nói chuyện chuyên đề do bên cùng tiến hành cho sinh viên hai trường hoặc mời giảng viên DUT đến PVU và ngược lại dựa vào thế mạnh về chuyên môn của các giảng viên hai trường.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, DUT và PVU sẽ những chương trình hợp tác cụ thể nhằm chia sẽ và phát huy thế mạnh của 2 trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dầu khí.


Đại diện 2 Trường chụp hình lưu niệm