DHBK

Kế hoạch đào tạo Cao học K36

10/02/2018 07:15

Thông báo Kế hoạch đào tạo Cao học K36 tại đây (xem ở cột K36-2017) bao gồm:

1. Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN: Khoa học máy tính (theo định hướng ứng dụng), Kỹ thuật điện (theo định hướng ứng dụng), Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (theo định hướng ứng dụng), Kỹ thuật môi trường (theo định hướng ứng dụng), Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (theo định hướng ứng dụng), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (theo định hướng ứng dụng).

2. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum: Kỹ thuật điện (theo định hướng ứng dụng).

3. Trường Đại học Trà Vinh: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (theo định hướng ứng dụng), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (theo định hướng ứng dụng).

4. Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ: Kỹ thuật điện (theo định hướng ứng dụng).

Phòng Đào tạo