DHBK

Lễ trao tặng sách, học bổng khuyến học và talk show của Diễn giả Võ Quang Huệ

12/04/2024 22:18

Tên học bổng: Học bổng khuyến học của Ông Võ Quang Huệ.

Số lượng học bổng: 05 suất.

Trị giá: Mỗi suất học bổng có giá trị lên đến 4.000.000 đồng.

💡 Tiêu chí xét học bổng:

Chúng tôi cam kết xét học bổng một cách công bằng và minh bạch, ưu tiên những sinh viên có những thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động xã hội. Cụ thể:

Thành tích học tập xuất sắc: Sinh viên cần có điểm học tập từ loại "khá" trở lên và điểm rèn luyện từ loại "tốt" trở lên trong học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Hoàn cảnh khó khăn: Chúng tôi sẽ đặc biệt ưu tiên cho những sinh viên đang gặp khó khăn về kinh tế hoặc gia đình.

Tích cực phục vụ cộng đồng: Sinh viên có hoạt động tích cực trong các tổ chức đoàn thể, phong trào sinh viên và các hoạt động xã hội.

Kế hoạch sử dụng học bổng: Sinh viên cần trình bày một kế hoạch cụ thể về việc sử dụng học bổng cho mục đích học tập và phát triển bản thân.

Đối tượng ưu tiên: Sinh viên ngành Kỹ thuật Cơ khí – Cơ khí Động lực và ngành Kỹ thuật Ô tô thuộc Khoa Cơ khí Giao thông.

📝 Hình thức nộp hồ sơ:

Hồ sơ nộp qua Google form tại đường link: https://forms.gle/vGtCHgonQX84GDwm9

Thời hạn nhận hồ sơ: trước 16h ngày 15/4/2024.