DHBK

Lĩnh vực nghiên cứu

25/02/2019 18:40

Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng là trung tâm nghiên cứu hàng đầu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, Nhà trường phát triển theo định hướng đại học nghiên cứu. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa Cơ khí Giao thông rất nổ lực trong công tác nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực được Nhà trường giao.

TT

 Lĩnh vực nghiên cứu

Các công bố

1

Nghiên cứu nhiên liệu và năng lượng mới sử dụng trong động cơ, ô tô

http://scv.udn.vn/Buivanga

http://scv.udn.vn/tranvannam

http://scv.udn.vn/nguyenquangtrung

2

Công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường do phương tiện giao thông

http://scv.udn.vn/dvdung

http://scv.udn.vn/phanminhduc

http://scv.udn.vn/lmtien

3

Công nghệ ô tô hybrid, ô tô điện

http://scv.udn.vn/hoangthang

http://scv.udn.vn/pqthai

4

Công nghệ mới áp dụng trên dây chuyền sản xuất công nghiệp nhằm tối ưu hóa sản xuất

http://scv.udn.vn/lecung

http://scv.udn.vn/ndson

http://scv.udn.vn/phanngocquang

http://scv.udn.vn/txlong

5

Nghiên cứu dòng chảy trong máy và thiết bị thủy lực

http://scv.udn.vn/duclm

http://scv.udn.vn/ptlong

http://scv.udn.vn/nvdao

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC