DHBK

Danh mục ngành xét tuyển theo lĩnh vực đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia; cuộc thi KHKT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

20/03/2021 10:31

TT

Lĩnh vực thi sáng tạo khoa học kỹ thuật

Ngành được xét tuyển

Mã ngành

1

Vi sinh; Hóa sinh; Kỹ thuật y sinh; Sinh học tế bào và phân tử

Công nghệ sinh học

7420201

Công nghệ thực phẩm

7540101

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

7540101CLC

2

Hoá học, Khoa học vật liệu

Kỹ thuật Hóa học

7520301

3

Phần mềm hệ thống

Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

7480201

4

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao)

7520103CLC

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực

7520103A

Công nghệ chế tạo máy

7510202

5

Khoa học trái đất và môi trường

Quản lý Tài nguyên & môi trường

7850101

Kỹ thuật Môi trường

7520320

6

Robot và máy thông minh.

Kỹ thuật Cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

7520216

Kỹ thuật máy tính

7480106

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông

7905206

7

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật Cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

7520216

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT

7905206

8

Tài nguyên & Môi trường

Quản lý Tài nguyên & môi trường

7850101

Kỹ thuật Môi trường

7520320

9

Thông tin-Điện tử-Viễn thông

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)

7520207CLC

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

7520207

Kỹ thuật Điện (Chất lượng cao)

7520201CLC

Kỹ thuật Điện

7520201