DHBK

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

12/03/2021 10:02

Chỉ tiêu: Nằm trong chỉ tiêu chung của từng ngành;

Thời gian: Theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.