DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Mục tiêu và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2019

25/05/2021 11:26

Mục tiêu và chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu ban hành năm 2019

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Mã ngành đào tạo

Quyết định ban hành

Mục tiêu/ Chuẩn đầu ra

01

Kỹ thuật cơ điện tử

(Mechantronic Engineering)

8520115

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật Cơ Khí

(Mechanical Engineering)

8520103

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

8480101

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Nhiệt

(Thermal Engineering)

8520115

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

(Automototive and Vehicle Engineering)

8520116

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật điện

(Electrical engineering)

8520216

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

(Control Engineering and Automation)

 

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

08

Kỹ thuật Điện tử

(Electronic Engineering)

60520203

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

09

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

8420201

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

10

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

8540101

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Hóa học

(Chemical Engineering)

52520301

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông

(Transportation Construction Engineering)

8580205

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng - Dân dụng & Công nghiệp

Civil Engineering - Building Structures & Construction

8580208

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

(Hydraulic Engineering)

8580202

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật môi trường

(Environmental Engineering)

8520320

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây

16

Quản lý xây dựng

(Construction Management)

8580302

QĐ số 872/QĐ-ĐHBK ngày 16/4/2019

Chi tiết tại đây

17

Kiến trúc

(Architecture) 

8580101

QĐ số 2356/QĐ-ĐHBK ngày 03/9/2019

Chi tiết tại đây