DHBK

Tuyển dụng kỹ sư ngành Kỹ thuật Hóa học

12/07/2022 14:25

1. Tuyển dụng Phó Phòng Quản Lý Chất Lượng tại Công ty TNHH Cao Su Nguyễn Đỉnh

https://vieclam24h.vn/nganh-nghe-khac/pho-phong-quan-ly-chat-luong-c155p119id200048342.html?svs=max_box&gidzl=QZgY8l7r-sfb8ACd_Up_PMace2_gkAmsS7BnVhkvh6Pp8_Hxwk-bD7DmhYpiwl0r9tUWTcQj-sbxzVNzQm&box=jobemployer

2. Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nhựa Tín Kim

https://careerbuilder.vn/vi/tim-viec-lam/international-sales-executive-nhan-vien-kinh-doanh-quoc-te.35B95AAC.html

3. Tuyển dụng Nhân viên kiểm soát chất lượng Công ty CP Chế biến Khoáng sản Titan Hoàng Long