DHBK

Thông báo Triển khai Thực tập tốt nghiệp cho Khoá 2019

13/12/2022 10:21

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên khoá 2019 kế hoạch thực tập tốt nghiệp chi tiết như sau:

1) Lịch Thực tập tốt nghiệp từ ngày 30/01/2022 đến ngày 10/03/2022.

2) Sinh viên đăng ký Đơn vị thực tập tốt nghiệp vào LINK trước 15h00 Thứ Bảy ngày 30/12/2022.

3) Sau khi thực tập SV sẽ phải nộp xác nhận thực tập của công ty và báo cáo thực tập (dự kiến deadline ngày 10/03/2022, nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

4) Hồ sơ Thực tập tốt nghiệp nộp về Khoa bao gồm: Nhận xét TTTN và Báo cáo TTTN

- Mẫu Nhận xét Thực tập tốt nghiệp của Công ty (lưu ý phải đúng với công ty đã đăng ký thực tập): LINK

- Mẫu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (in và đóng quyển), mỗi sinh viên 01 bản báo cáo dù có làm chung: LINK