DHBK

Thông tin về học bổng toàn phần trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo từ Viện Giáo dục Quốc tế (IIE) Đông Nam Á

11/10/2022 09:34

Trường Đại học Trí tuệ nhân tạo Mohamed bin Zayed (MBZUAI), một trường đào tạo sau đại học, dựa trên nghiên cứu, tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học máy tính và công nghệ kỹ thuật số trong các lĩnh vực công nghiệp, đang chấp nhận đơn đăng ký các chương trình sau đại học cho học kì FALL 2023

MBZUAI sẽ tổ chức một buổi thông tin ảo cho sinh viên năm cuối và sinh viên tốt nghiệp của Trường dự kiến trong tháng 11.

Chương trình đào tạo bao gồm:

○ Tiến sĩ về Thị Giác Máy Tính

○ Tiến sĩ về Học Máy

○ Tiến sĩ về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

○ Thạc sĩ về Thị Giác Máy Tính

○ Thạc sĩ về Học Máy

○ Thạc sĩ về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên toàn thời gian sẽ được cấp học bổng toàn phần bao gồm:

○ 100% học phí

○ tiền lương hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng ở mức cạnh tranh cao

○ Chỗ ở trong khuôn viên trường

○ Bảo hiểm sức khỏe toàn diện

○ Các chuyến bay khứ hồi hàng năm đến/từ Abu Dhabi

○ Tài trợ thị thực UAE

○ Không ràng buộc sau tốt nghiệp

○ Không mất phí đăng ký

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong các link đính kèm:

- Brochure:

https://8018125.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8018125/MBZUAI_Faculty_Brochure.pdf?utm_medium=email&_hsmi=228752925&_hsenc=p2ANqtz-90O3o5h_pdseFSuCgias4EsAwa5gTQ1CDcf_Q4DkFnVFJAiooLnTXQytlcyGRs37rk7F3eI6NzNh-_fTd1Zcqc58IlXA&utm_content=228752925&utm_source=hs_email

- Flyer:

https://8018125.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8018125/MBZ3_FA23Asia_Flyer%20(VN)-1.pdf?utm_medium=email&_hsmi=228752925&_hsenc=p2ANqtz-8IvLzw5f57OozXpxvsk4sUckSP-4RGLiuMweTMiDL_E6QpDyKusSTf1C6GrWwi8uGK8NBEwbMKiUI5ft32fgyexdhPgg&utm_content=228752925&utm_source=hs_email

- Thông báo Chương trình Fall 2023:

https://8018125.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/8018125/Fall%202023%20MBZUAI%20Prospectus.pdf?utm_medium=email&_hsmi=228752925&_hsenc=p2ANqtz-8DwMtRcMKDi4J5lwm_jMU2NYdrpdzpuBqMzQ-dsXPymO0vc5Pt6YzJ0hqRVmfTZHiFNTqCgJaOM3o_SEJJupH3h5o3zg&utm_content=228752925&utm_source=hs_email