DHBK

NEVER BEFORE - ONLY AT KMS FRESHER BOOTCAMP 2022

01/07/2022 08:24

Bootcamp 2022 - chương trình training đặc biệt dành cho KMS Fresher đã trở lại với một thay đổi đặc biệt! Lần đầu tiên, các Fresher chưa-phải-là-KMS-member có thể cùng tham gia và:

💥 Kết nối, học hỏi cùng 100+ Fresher tài năng khác & các anh chị KMS mentor có tâm-có tầm.

💥 Level up, từ mindset đến skillset, qua những thử thách mô phỏng real-Engineering-life.

 💥Hết mình cùng chuyến dã ngoại được thiết kế đặc biệt để Fresher nạp đầy “cây năng lượng” cả thể chất lẫn tinh thần

THÔNG TIN CHI TIẾT: https://tinyurl.com/KMSBootcamp22

Hạn chót đăng ký là 10/07. Và chỉ có 30 suất dành cho các bạn Fresher nhiệt huyết nhất! Nhanh tay đăng ký nhé. 😎

—--------

Bootcamp is a part of KMS Fresher's journey, organized twice a year, which aims to prepare an inside-out transformation.

This is the first time KMS Bootcamp welcomes not-yet-KMS talents to join.

Registration timeline: June 29 - July 10.

Bootcamp activities: July 11 - July 30.