DHBK

[ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 ]

25/06/2022 04:37

Phòng Công tác Sinh viên gửi danh sách sinh viên Khoa CNTT dự kiến nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2021-2022. Đề nghị sinh viên kiểm tra và phản hồi trực tiếp tại phòng Công tác Sinh viên A109 (vào ngày 28/6/2022 từ 8h00 đến 11h30).

Link danh sách tại đây.