DHBK

Triển khai Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 2, năm học 2021-2022

04/04/2022 10:08

Khoa CNTT thông báo các sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2021-2022 liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để triển khai làm đồ án theo kế hoạch và quy định của Trường.

1) Chi tiết phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp: LINK

2) Thông tin liên hệ Giảng viên hướng dẫn: LINK

3) Kế hoạch triển khai ĐATN: LINK

4) Các biểu mẫu, báo cáo ĐATN: LINK