DHBK

Information session for students - IBM Global University Program

26/03/2022 05:15

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên các ngành kỹ thuật có cơ hội tiếp xúc, học tập và phát triển các kỹ năng kỹ thuật về chuyên môn sẵn sàng tham gia vào lực lượng lao động tại doanh nghiệp. Dự án BUILD-IT giới thiệu chương trình IBM Global University Program. Chương trình này được triển khai bởi đối tác của dự án là IBM Academic Initiative, cung cấp cho sinh viên các khoá học về Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Khoa học dữ liệu (Data Science) và An ninh mạng (Cyber Security). Khi tham gia các khoá học này sinh viên sẽ được tiếp cận và trải nghiệm các công cụ, tài nguyên, dịch vụ của IBM và sẽ nhận được chứng nhận khi hoàn thành khoá học.

 

Để tìm hiểu rõ hơn về chương trình IBM Global University Program, dự án mời sinh viên các khoa có quan tâm tham dự Buổi cung cấp thông tin cho sinh viên. Chi tiết như sau:

 

  • Sự kiện: IBM Global University Program – Information session
  • Ngày: Thứ 6 ngày 01/04/2022
  • Thời gian: 9g30 – 10g30
  • Đăng ký tham dự: https://forms.gle/AeTkD9BcwwLyxvdA7