DHBK

Thông báo Triển khai Thực tập tốt nghiệp cho Khoá 2018 CLC

26/12/2021 21:46

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên khoá 2018 CTĐT CLC (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp và Ngoại ngữ Nhật) kế hoạch thực tập tốt nghiệp chi tiết như sau:

1) Lịch Thực tập tốt nghiệp từ Tuần 28 đến Tuần 33 (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 25/3/2022) và tuỳ thuộc vào tình hình dịch có thể cho phép triển khai linh hoạt Online hoặc Offline.

2) Danh sách Đơn vị thực tập chính thức: LINK. (SV phải đi thực tập đúng đơn vị thực tập trong danh sách).

3) Sau khi thực tập SV sẽ phải nộp xác nhận thực tập của công ty và báo cáo thực tập (dự kiến deadline ngày 30/3/2022, nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).

4) Hồ sơ Thực tập tốt nghiệp nộp về Khoa bao gồm: Nhận xét TTTNBáo cáo TTTN

- Mẫu Nhận xét Thực tập tốt nghiệp của Công ty (lưu ý phải đúng với công ty đã đăng ký thực tập): LINK

- Mẫu Báo cáo Thực tập tốt nghiệp (in và đóng quyển), mỗi sinh viên 01 bản báo cáo dù có làm chung: LINK