DHBK

Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Học kỳ 1 năm học 2021-2022

28/10/2021 17:15

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo đến các em sinh viên đang tham gia đợt Thực tập tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại doanh nghiệp: Do tình hình dịch Covid nên việc báo cáo Thực tập tốt nghiệp của các em sẽ được triển khai như sau:

1) Các em scan và gửi bản mềm Nhận xét TTTN (Có chữ ký và con dấu Công ty) về địa chỉ email ntlequyen@dut.udn.vn (cô Quyên), chú ý:

- Tiêu đề email như sau: [Bản nhận xét TTTN của SV Nguyễn Văn A],

- File scan Nhận xét TTTN đặt tên như sau: NXTTTN_[Số thẻ SV]_[Nhóm HP thực tập]_[Lớp sinh hoạt]_[Họ và tên không dấu, chữ cái đầu mỗi từ viết hoa]. Ví dụ: NXTTTN_102160088_1612_16T2_HoThiDuyen

Mẫu Nhận xét TTTN: LINK

2) Upload Báo cáo Thực tập tốt nghiệp bản mềm (file .word) vào link, mỗi em 01 bản báo cáo dù có làm chung:

     - Cách đặt tên báo cáo TTTN như sau: BCTTTN_[Số thẻ SV]_[Nhóm HP thực tập]_[Lớp sinh hoạt]_[Họ và tên không dấu, chữ cái đầu mỗi từ viết hoa]. Ví dụ: BCTTTN_102160088_1612_16T2_HoThiDuyen.

     - Mẫu báo cáo TTTN: LINK

     - Link up báo cáo TTTN: LINK

Deadline gửi Nhận xét TTTN (bản mềm) và nộp báo cáo TTTN (bản mềm) là trước 17h00 thứ Tư ngày 03/11/2021. Mọi trường hợp sinh viên làm không đúng yêu cầu đều nhận 0 điểm cho học phần Thực tập tốt nghiệp.

3) Báo cáo TTTN bản cứng thì tùy vào tình hình diễn biến dịch sẽ có thông báo nộp về Khoa sau.