DHBK

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG BẢN MỀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

18/03/2022 11:54

Khoa CNTT xin thông báo cho các sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 19-20/3/2022 như sau:

Sinh viên cung cấp bản mềm file đồ án của mình trong đường link bên dưới trước 12h ngày 20/3/2022.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeayuLwMW07005z4Qhz9Byh_GFIupzgS0YeLPq1_PlhTd1uLw/viewform

Trân trọng.