DHBK

Lịch nộp Báo cáo ĐATN và Bảo vệ ĐATN SV Khoá 2017

27/02/2022 17:21

Khoa thông báo đến các sinh viên đang làm ĐATN từ Học kỳ 1, năm học 2021-2022 kế hoạch nộp Báo cáo ĐATN và bảo vệ ĐATN chi tiết như sau:

1) Danh sách SV được bảo vệ ĐATN: LINK (Những SV không được bảo vệ có note ở cột Ghi chú)

2) Sv nộp 02 quyển báo cáo ĐATN (bìa nhũ) và 02 đĩa CD (gồm: file báo cáo ĐATN + mã nguồn + slide) về Khoa trong ngày 08/3/2022

- Thời gian: Buổi sáng (08h00-11h00), Buổi chiều (14h00-17h00) ngày 08/3/2022;

- Địa điểm: Văn phòng Khoa CNTT;

- Người nhận: Thầy Nguyễn Công Danh (SĐT: 0934901211).

3) SV nếu có bổ sung hoặc thay đổi tên ĐATN thì đăng ký vào: LINK trước ngày 07/3/2022.

4) SV Chương trình đào tạo truyền thống muốn bảo vệ ĐATN bằng tiếng Anh thì đăng ký vào: LINK

5) Thời gian bảo vệ ĐATN (OFFLINE) vào ngày 19-20/3/2022 (Lịch bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau).