DHBK

Danh sách sinh viên đăng ký cấp Căn cước công dân tại trường

24/03/2021 08:53

Khoa CNTT thông báo các em SV đã đăng ký cấp Căn cước công dân tại Trường kiểm tra lại thông tin: tại đây (link cho edit)

1) Sinh viên sẽ tham gia làm thẻ CCCD tại trường (tích x vào cột màu xanh)

2) sinh viên đã làm CCCD tại địa phương và sẽ không làm ở Trường ĐHBK (tích x vào cột màu vàng)

Nếu có sai sót các em phản hồi lại cho cô Nguyễn Thị Lệ Quyên (email: ntlequyen@dut.udn.vn) trước 20h00 ngày 24/3/2021