DHBK

Webinar Online của Công ty KMS (9h Thứ Năm 25/03/2021)

24/03/2021 08:21

     * Chủ đề: PROGRESSIVE WEB APPS - BRINGING THE POWER OF NATIVE TO THE BROWSER

     * Trình bày: Công ty KMS Technology Vn

     * Thời gian: 9h-11h30 Thứ Năm 25/03/2021

     * Tham dự: Đăng nhập MS Teams Code theo tài khoản SV. Join a team with a code: 3p8s8mq

     Mời các bạn SV Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHBK quan tâm tham dự.

Time

Details

PIC

09:00 - 09:05

Giới thiệu thành phần tham dự của  Công ty KMS
1. Anh Nguyễn Văn Hiếu - General Manager KMS Đà Nẵng
2. Anh Nguyễn Ngọc Trung - Director of Technology KMS Technology VN
3. Anh Dương Văn Nhất - Software Engineer KMS Technology VN
4. Chị Đặng Khánh Thi - Software Engineer KMS Technology VN
Giới thiệu nội dung webinar


Khoa CNTT

09:05 - 09:20

Giới thiệu về công ty KMS [Slide]
Chiếu clip giới thiệu công ty KMSLink

KMS Đà Nẵng

09:20 - 10:05

Trình bày nội dung topic

Nhat Duong
Thi Dang

10:05 - 10:15

Nghỉ giải lao

All

10:15 - 11:00

Trình bày nội dung topic

Nhat Duong
Thi Dang

11:00 - 11:15

Trả lời câu hỏi

Nhat Duong
Thi Dang

11:15 - 11:30

Kết thúc

Đại diện Khoa CNTT