DHBK

Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂ 𝐓𝐇𝐀̣𝐂 𝐒𝐈̃ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝟒𝟑

10/03/2021 10:20

✨ Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̃𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂ 𝐓𝐇𝐀̣𝐂 𝐒𝐈̃ 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝟒𝟑 ✨

➡ Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức vào các ngày 08, 09/5/2021 (thứ Bảy, Chủ Nhật).

➡ Thời gian đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/4/2021.

--------------------------------------------------------

⭐ Xem nội dung chi tiết thông báo: http://ts.udn.vn/files/2021/2021_2_8_13_39_216_1._tbts_trinh_do_thac_si_k43_-_dot1-2021.pdf

⭐ Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến: http://ts.udn.vn/Dangky/