DHBK

Thông báo kế hoạch làm ĐATN học kỳ II, năm học 2020-2021

06/03/2021 18:01

Khoa CNTT thông báo đến các SV đang làm ĐATN học kỳ 2, năm học 2020-2021 lịch trình dự kiến như sau:

1) Báo cáo tiến độ lần 1: Thứ Ba ngày 16/3/2021.

2) Báo cáo tiến độ lần 2: Thứ Ba ngày 27/4/2021

3) Chấm demo ĐATN: Thứ Năm ngày 03/6/2021

4) Bảo vệ ĐATN: Thứ Ba ngày 165/6/2021

P/S: báo cáo tiến độ ĐATN nộp cho cô Nguyễn Thị Lệ Quyên.

Các biểu mẫu: Link

Nếu có sự thay đổi Khoa sẽ thông báo lại cho các SV.