DHBK

Đăng ký nguyện vọng phân Chuyên ngành Khóa 2018

15/03/2021 21:54

Khoa CNTT thông báo đến các SV Khóa 2018 đang học các chương trình đào tạo sau: CNTT truyền thống (đại trà) và CNTT Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp về việc đăng ký nguyện vọng Chuyên ngành cho năm thứ 4 (Mỗi Chương trình đào tạo có tất cả 05 Chuyên ngành).

Sau khi đăng ký Khoa sẽ xem xét phân chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên theo Điểm TBC tích lũy thang 4 (tính đến hết học kỳ 1, 2020-2021) và nguyện vọng đăng ký.

Hạn đăng ký trước 16h00 ngày 26/3/2021.

Link đăng ký: tại đây