DHBK

Rà soát thông tin phục vụ công tác cấp căn cước công dân

10/03/2021 18:07

Khoa CNTT thông báo cho sinh viên các lớp về việc rà soát thông tin phục vụ công tác cấp căn cước công dân.

1) Các sinh viên có Hộ khẩu thường trú tại TP. Đà Nẵng cập nhật thông tin theo Link_HoKhauDaNang

2) Các sinh viên có Hộ khẩu thường trú ngoài TP. Đà Nẵng cập nhật thông tin theo Link_HoKhauNgoaiDaNang

Deadline cập nhật trước 09h00 Sáng thứ Năm ngày 11/3/2020.