DHBK

Đào tạo Sau Đại học

Giới thiệuTin tứcThông báo

Mục tiêu – Chuẩn đầu ra cấp Trường

Đào tạo Thạc sĩ

Đào tạo Tiến sĩ

Đề án tuyển sinh

Quy chế - Quy định

Biểu mẫu

Danh sách tốt nghiệp

Quyết định mở ngành

Mẫu văn bằng

Đào tạo Thạc sĩ - Tuyển sinh, danh mục ngành phù hợp

22/09/2021 16:47

STT

Ngành/ Chương trình đào tạo

Danh mục ngành phù hợp

01

Kỹ thuật cơ điện tử

(Mechantronic Engineering)

Chi tiết tại đây

02

Kỹ thuật Cơ Khí

(Mechanical Engineering)

Chi tiết tại đây

03

Khoa học máy tính

(Computer Science)

Chi tiết tại đây

04

Kỹ thuật Nhiệt

(Thermal Engineering)

Chi tiết tại đây

05

Kỹ thuật Cơ khí Động lực

(Automototive and Vehicle Engineering)

Chi tiết tại đây

06

Kỹ thuật điện

(Electrical engineering)

Chi tiết tại đây

07

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

(Control Engineering and Automation)

Chi tiết tại đây.

08

Kỹ thuật Điện tử

(Electronic Engineering)

Chi tiết tại đây

09

Công nghệ sinh học

(Biotechnology)

Chi tiết tại đây

10

Công nghệ thực phẩm

(Food Technology)

Chi tiết tại đây

11

Kỹ thuật Hóa học

(Chemical Engineering)

Chi tiết tại đây

12

Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông

(Transportation Construction Engineering)

Chi tiết tại đây

13

Kỹ thuật xây dựng - Dân dụng & Công nghiệp

Civil Engineering - Building Structures & Construction

Chi tiết tại đây

14

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

(Hydraulic Engineering)

Chi tiết tại đây

15

Kỹ thuật môi trường

(Environmental Engineering)

Chi tiết tại đây

16

Quản lý xây dựng

(Construction Management)

Chi tiết tại đây

17

Kiến trúc

(Architecture) 

Chi tiết tại đây