DHBK

Danh sách lớp 08TLT - Niên khóa 2008-2013

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Nguyễn Lê Quốc Đại

 

 

 

2

Bùi Ngọc Anh

 

 

 

3

Doãn Thị Lan Anh

 

 

 

4

Trần Ngọc Anh

 

 

 

5

Võ Văn Bằng

 

 

 

6

Nguyễn Thị Kim Chi

 

 

 

7

Nguyễn Viết Chinh

 

 

 

8

Nguyễn Văn Chí

 

 

 

9

Nguyễn Tấn Dự

 

 

 

10

Nguyễn Thị Kiều Duyên

 

 

 

11

Nguyễn Hồng Giang

 

 

 

12

Nguyễn Hữu

 

 

 

13

Lâm Thị Hương

 

 

 

14

Trần Thị Thuý Hà

 

 

 

15

Ngô Tấn Hải

 

 

 

16

Hà Thị Thu Hường

 

 

 

17

Dương Thành Hưng

 

 

 

18

Trần Quang Hoàn

 

 

 

19

Nguyễn Thị Lệ Hoa

 

 

 

20

Phan Thị Thanh Hoa

 

 

 

21

Độ Thị Huệ

 

 

 

22

Lê Đăng Anh Huy

 

 

 

23

Hoàng Văn Lâm

 

 

 

24

Lê Thị ái Liên

 

 

 

25

Lê Hữu Luân

 

 

 

26

Lê Thị Lý

 

 

 

27

Hoàng Ngọc Minh

 

 

 

28

Nguyễn Thị Nương

 

 

 

29

Hồ Thị Na

 

 

 

30

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

 

 

31

Vũ Thị Bích Nghĩa

 

 

 

32

Phan Vũ Hoàng Nguyên

 

 

 

33

Trần Thị Thu Nguyệt

 

 

 

34

Nguyễn Công Niên

 

 

 

35

Nguyễn Cảnh Phương

 

 

 

36

Trần Thị Phường

 

 

 

37

Nguyễn Văn Quân

 

 

 

38

Phạm Văn Quang

 

 

 

39

Trần Thị Tú Quỳnh

 

 

 

40

Đỗ Trọng Quốc Sỹ

 

 

 

41

Lê Thanh Tài

 

 

 

42

Dương Thị Hoài Thương

 

 

 

43

Võ Trung Thành

 

 

 

44

Nguyễn Duy Thọ

 

 

 

45

Văn Đoàn Duy Thanh

 

 

 

46

Phan Thị Thi Thi

 

 

 

47

Lê Thị Thịnh

 

 

 

48

Nguyễn Ngọc Thuỳ

 

 

 

49

Trần Thị Thuỷ

 

 

 

50

Lê Hồng Thuý

 

 

 

51

Huỳnh Thanh Trung

 

 

 

52

Trần Quang Tuấn

 

 

 

53

Võ Thị Cẩm Vân

 

 

 

54

Ngô Duy Việt

 

 

 

55

Nguyễn Anh Ý

 

 

 

56

Phan Thanh Hà

 

 

 

57

Nguyễn Lê Tùng Khánh