DHBK

Danh sách lớp 08T3 - Niên khóa 2008-2013

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Công Nhật Anh

 

 

 

2

Nguyễn Công Chiến

 

 

 

3

Lê Viết Công

 

 

 

4

Trà Cao Cường

 

 

 

5

Đào Viết Danh

 

 

 

6

Trần Thị Thuỳ Dung

 

 

 

7

Trần Hoàng Giang

 

 

 

8

Nguyễn Quang Hà

 

 

 

9

Trần Trung Hải

 

 

 

10

Lê Minh Hiển

 

 

 

11

Dương Minh Hiếu

 

 

 

12

Hoàng Kim Hoàn

 

 

 

13

Phạm Vũ Huy Hoàng

 

 

 

14

Nguyễn Đặng Thái Huân

 

 

 

15

Đậu Mạnh Hùng

 

 

 

16

Vũ Quốc Huy

 

 

 

17

Trần Công Khải

 

 

 

18

Nguyễn Phú Khánh

 

 

 

19

Nguyễn Anh Khoa

 

 

 

20

Võ Văn Lâm

 

 

 

21

Trần Thị Thuỳ Linh

 

 

 

22

Lưu Văn Lộc

 

 

 

23

Nguyễn Tấn Long

 

 

 

24

Nguyễn Công Nam

 

 

 

25

Phan Văn Ngọc

 

 

 

26

Lê Đình Nguyên

 

 

 

27

Trần Viết Nhã

 

 

 

28

Nguyễn Ngọc Phát

 

 

 

29

Phạm Văn Phú

 

 

 

30

Lê Chí Phúc

 

 

 

31

Dương Trung Quân

 

 

 

32

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

33

Lê Tấn Quý

 

 

 

34

Nguyễn Văn Tân

 

 

 

35

Mai Văn Tấn

 

 

 

36

Võ Tất Thành

 

 

 

37

Nguyễn Văn Thêm

 

 

 

38

Lê Long Thiện

 

 

 

39

Nguyễn Hữu Thông

 

 

 

40

Hồ Đức Thuận

 

 

 

41

Ngô Quang Tiến

 

 

 

42

Phạm Toàn

 

 

 

43

Nguyễn Châu Triêm

 

 

 

44

Nguyễn Đình Trọng

 

 

 

45

Nguyễn Xuân Trọng

 

 

 

46

Lê Ngọc Trúc

 

 

 

47

Nguyễn Trung

 

 

 

48

Trần Hữu Hoàng Trung

 

 

 

49

Trương Nhật Trung

 

 

 

50

Nguyễn Văn Tứ

 

 

 

51

Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

52

Trương Nam Tuyến

 

 

 

53

Đào Quốc Việt

 

 

 

54

Trịnh Tuấn Vũ

 

 

 

55

Trương Quang Vũ