DHBK

Danh sách lớp 07T3 - Niên khóa 2007-2012

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Lê Hồ Xuân Đạt

 

 

 

2

Nguyễn Anh Đức

 

 

 

3

Tôn Thất Bá

 

 

 

4

Tiêu Chánh Bình

 

 

 

5

Nguyễn Thị Duy Cẩm

 

 

 

6

Đoàn Quốc Cường

 

 

 

7

Đỗ Nguyễn Bảo Châu

 

 

 

8

Nguyễn Thanh Dương

 

 

 

9

Hồ Tấn Dục

 

 

 

10

Lê Trung Dũng

 

 

 

11

Mai Văn Dũng

 

 

 

12

Phan Nguyễn Minh Duy

 

 

 

13

Nguyễn Vương Hà Giang

 

 

 

14

Nguyễn Võ Thùy Giang

 

 

 

15

Phạm Thị Hằng

 

 

 

16

Nguyễn Văn Hải

 

 

 

17

Nguyễn Quốc Hùng

 

 

 

18

Trần Hiếu

 

 

 

19

Nguyễn Phúc Hưng

 

 

 

20

Nguyễn Xuân Hưng

 

 

 

21

Ngô Quang Huy

 

 

 

22

Trần Xuân Huy

 

 

 

23

Dương Minh Kiệt

 

 

 

24

Lê Trần Lam

 

 

 

25

Lương Thanh Phúc Lợi

 

 

 

26

Bùi Phi Long

 

 

 

27

Nguyễn Hữu Mạnh

 

 

 

28

Nguyễn Bình Minh

 

 

 

29

Đỗ Thành Duy Mỹ

 

 

 

30

Nguyễn Văn Nam

 

 

 

31

Nguyễn Trọng Nguyên

 

 

 

32

Huỳnh Văn Nhân

 

 

 

33

Mai Xuân Phú

 

 

 

34

Hồ Đắc Phúc

 

 

 

35

Võ Đăng Quang

 

 

 

36

Trần Sĩ Quý

 

 

 

37

Nguyễn Hoàng Sơn

 

 

 

38

Trương Thị Tâm

 

 

 

39

Phan Văn Tây

 

 

 

40

Lưu Quốc Thái

 

 

 

41

Đỗ Thị Phương Thảo

 

 

 

42

Nguyễn Xuân Thạch

 

 

 

43

Thái Văn Thời

 

 

 

44

Cao Đức Thuỷ

 

 

 

45

Trần Huỳnh Tiến

 

 

 

46

Đoàn Thành Trung

 

 

 

47

Lê Trung

 

 

 

48

Kiều Anh Tuấn

 

 

 

49

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

50

Ngô Thị Bích Vân

 

 

 

51

Văn Viết Vượng

 

 

 

52

Nguyễn Tấn Việt

 

 

 

53

Nguyễn Vũ

 

 

 

54

Nguyễn Đức Hoàng Long

 

 

 

55

Nguyễn Nam Hải

 

 

 

56

Nguyễn Thanh Minh Đức

 

 

 

57

Bùi Phúc Long Hải