DHBK

Danh sách lớp 08TLTQN - Niên khóa 2008-2013

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Huỳnh  Minh Đạo

 

 

 

2

Bùi Quốc Bảo

 

 

 

3

Đặng Tiểu Bình

 

 

 

4

Đỗ Mạnh Cường

 

 

 

5

Dương Quang Cường

 

 

 

6

Phạm Hùng Cường

 

 

 

7

Châu Hoàng Ánh Dương

 

 

 

8

Đào Văn Dũng

 

 

 

9

Trần Nhật Lâm

 

 

 

10

Trần Vũ Long

 

 

 

11

Trương Văn Minh

 

 

 

12

Lương Thị Thùy Nga

 

 

 

13

Văn Sơn

 

 

 

14

Nguyễn Tấn Thọ

 

 

 

15

Lê Hoàng Tùng

 

 

 

16

Nguyễn Thị Trang

 

 

 

17

Nguyễn Tấn Truyền

 

 

 

18

Đỗ Thanh Vinh