DHBK

Danh sách lớp 06T4 - Niên khóa 2006-2011

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Bùi Quang Bình

 

 

 

2

Xamunty Athon

 

 

 

3

Vongnorkeo Chanthalai

 

 

 

4

Phạm Bình Châu

 

 

 

5

Trương Văn Cưng

 

 

 

6

Hoàng Diệu

 

 

 

7

Nguyễn Phú Duy

 

 

 

8

Đoàn Phong Đăng

 

 

 

9

Nguyễn Thị Vân Hà

 

 

 

10

Phan Thanh Hải

 

 

 

11

Thân Thị Minh Hải

 

 

 

12

Phạm Minh Hoàng

 

 

 

13

Đặng Trần Huân

 

 

 

14

Phạm Văn Hưng

 

 

 

15

Nguyễn Văn Hưng

 

 

 

16

Nguyễn Ngọc Hữu

 

 

 

17

Hoàng Xuân Khánh

 

 

 

18

Trương Văn Khánh

 

 

 

19

Võ Đức Khánh

 

 

 

20

Trần Thiện Khiêm

 

 

 

21

Nguyễn Minh Khoa

 

 

 

22

Phạm Đăng Khoa

 

 

 

23

Trần Anh Kỳ

 

 

 

24

Võ Thị Lê

 

 

 

25

Nguyễn Thế Linh

 

 

 

26

Vũ Ngọc Linh

 

 

 

27

Cao Đinh Hạ Long

 

 

 

28

Mai Thăng Long

 

 

 

29

Lê Bá Lượng

 

 

 

30

Bùi Văn Minh

 

 

 

31

Lưu Trọng Nghĩa

 

 

 

32

Tô Quang Nghĩa

 

 

 

33

Nguyễn Hoàng Nguyện

 

 

 

34

Phan Hoàng Nhật

 

 

 

35

Lê Thị Mỹ Nhung

 

 

 

36

Đặng Thị Quỳnh Như

 

 

 

37

Trần Văn Ni

 

 

 

38

Hồ Lê Viết Nin

 

 

 

39

Vũ Hồng Phát

 

 

 

40

Hồ Thanh Phong

 

 

 

41

Phạm Xuân Quang

 

 

 

42

Trần Quang Quý

 

 

 

43

Phan Minh Sơn

 

 

 

44

Lê Văn Sỹ

 

 

 

45

Văn Tiến Sỹ

 

 

 

46

Nguyễn Thị Mỹ Tâm

 

 

 

47

Nguyễn Sĩ Thìn

 

 

 

48

Đoàn Ngọc Thuyết

 

 

 

49

Hồ Thị Trang

 

 

 

50

Ngô Thị Thuỳ Trâm

 

 

 

51

Phạm Nguyễn Hà Trung

 

 

 

52

Võ Hà Trung

 

 

 

53

Hoàng Thanh Tùng

 

 

 

54

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

55

Hoàng Văn Vinh

 

 

 

56

Khingkham Vongsavath

 

 

 

57

Nguyễn Quang Yên

 

 

 

58

Nguyễn Minh Chí