DHBK

Danh sách lớp 05T1 - Niên khóa 2005-2010

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Hoàng Anh

 

 

 

2

Lê Quốc Bạo

 

 

 

3

Lê Văn Bồi

 

 

 

4

Nguyễn Việt Cường

 

 

 

5

Tôn Nữ Khánh Chi

 

 

 

6

Phan Thanh Chính

 

 

 

7

Nguyễn Thị Ngọc Dịp

 

 

 

8

Trần Phú Dũng

 

 

 

9

Lê Tiến Đạt

 

 

 

10

Trương Vĩnh Điển

 

 

 

11

Trà Thanh Đức

 

 

 

12

Lê Đức Hải

 

 

 

13

Nguyễn Thanh Hải

 

 

 

14

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

15

Phan Nhân Hậu

 

 

 

16

Lê Thế Hiếu

 

 

 

17

Võ Sỹ Hùng

 

 

 

18

Lê Văn Hưng

 

 

 

19

Trần Đinh Hưng

 

 

 

20

Trần Minh Hoàng

 

 

 

21

Phạm Văn Huấn

 

 

 

22

Bùi Thị Kim Huệ

 

 

 

23

Phạm Quang Huy

 

 

 

24

Hồ Văn Khoa

 

 

 

25

Nguyễn Trung Khoa

 

 

 

26

Tăng Văn Lộc

 

 

 

27

Nguyễn Thị Minh

 

 

 

28

Trần Khoa Nam

 

 

 

29

Võ Văn Nam

 

 

 

30

Hà Đức Nguyên

 

 

 

31

Trần Tấn Nha

 

 

 

32

Nguyễn Thanh Phong

 

 

 

33

Nguyễn Lương An Phú

 

 

 

34

Hà Thị Minh Phương

 

 

 

35

Trần Thị Kim Phượng

 

 

 

36

Cao Viết Quốc

 

 

 

37

Huỳnh Tấn Quốc

 

 

 

38

Nguyễn Văn Sáu

 

 

 

39

Bobbi Siladuangchay

 

 

 

40

Chanmaly Sisengchanh

 

 

 

41

Nguyễn Thị Thu Sương

 

 

 

42

Nguyễn Xuân Tài

 

 

 

43

Huỳnh Thị Bích Tâm

 

 

 

44

Nguyễn Bá Thành

 

 

 

45

Nguyễn Chí Thành

 

 

 

46

Võ Thanh Thịnh

 

 

 

47

Nguyễn Xuân Tiến

 

 

 

48

Trần Trung Tiệp

 

 

 

49

Nguyễn Văn Toàn

 

 

 

50

Phan Thị Hương Trà

 

 

 

51

Võ Văn Trí

 

 

 

52

Lê Kim Trọng

 

 

 

53

Nguyễn Văn Trọng

 

 

 

54

Nguyễn Thanh Trung

 

 

 

55

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

56

Phùng Duy Tùng

 

 

 

57

Đỗ Minh Uyên

 

 

 

58

Nguyễn Minh Viện

 

 

 

59

Phạm Đình Vũ

 

 

 

60

Trần Vũ

 

 

 

61

Hoàng Trọng Xuân

 

 

 

62

Nguyễn Tấn Linh