DHBK

Danh sách lớp 05T3 - Niên khóa 2005-2010

18/08/2017 15:45

TT

Họ và tên

Điện thoại

Email

Nơi công tác

1

Trần Quốc Điệp

 

 

 

2

Phạm Tuấn Anh

 

 

 

3

Lương Hoài Cảnh

 

 

 

4

Lê Thị Xuân Châu

 

 

 

5

Phạm Đình Chung

 

 

 

6

Lê Phúc Công

 

 

 

7

Đặng Việt Dũng

 

 

 

8

Huỳnh Hữu Đại

 

 

 

9

Nguyễn Thanh Minh Đức

 

 

 

10

Nguyễn Hữu Tịnh Giang

 

 

 

11

Bùi Phúc Long Hải

 

 

 

12

Lê Văn Hạng

 

 

 

13

Phan Đức Hiển

 

 

 

14

Nguyễn Tuấn Hiếu

 

 

 

15

Dương Nguyễn Minh Hiệu

 

 

 

16

Nguyễn Thành Hoàng

 

 

 

17

Nguyễn Tấn Học

 

 

 

18

Bùi Liên Hợp

 

 

 

19

Lê Bá Hùng

 

 

 

20

Nguyễn Duy Hưng

 

 

 

21

Singhathith Khammanivong

 

 

 

22

Lê Văn Khanh

 

 

 

23

Nguyễn Minh Khánh

 

 

 

24

Nguyễn Phú Khánh

 

 

 

25

Trần Thị Kiều

 

 

 

26

Võ Hiền Lai

 

 

 

27

Huỳnh Ngọc Lâm

 

 

 

28

Nguyễn Đức Hoàng Long

 

 

 

29

Lê Đức Mẫn

 

 

 

30

Đỗ Xuân Minh

 

 

 

31

Phạm Văn Mừng

 

 

 

32

Nguyễn Thị Hằng Nga

 

 

 

33

Nguyễn Tiến Nghị

 

 

 

34

Nguyễn Đức Phi

 

 

 

35

Somlith Phothilanh

 

 

 

36

Lê Văn Phước

 

 

 

37

Nguyễn Quân

 

 

 

38

Võ Tấn Quốc

 

 

 

39

La Văn Quyết

 

 

 

40

Lê Quang Quyết

 

 

 

41

Nguyễn Hữu Sơn

 

 

 

42

Trần Thanh Sơn

 

 

 

43

Trần Văn Sơn

 

 

 

44

Hồ Công Sửu

 

 

 

45

Đỗ Huy Thành

 

 

 

46

Nguyễn Trọng Thành

 

 

 

47

Nguyễn Việt Thắng

 

 

 

48

Diệp Bảo Thịnh

 

 

 

49

Lê Văn Thuyết

 

 

 

50

Nguyễn Văn Tín

 

 

 

51

Trần Toán

 

 

 

52

Lê Xuân Toại

 

 

 

53

Trần Thị Huyền Trâm

 

 

 

54

Phan Văn Triều

 

 

 

55

Phạm Ngọc Trí

 

 

 

56

Trần Duy Trung

 

 

 

57

Ung Toàn Trung

 

 

 

58

Đỗ Thanh Tùng

 

 

 

59

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

 

60

Lê Quốc Việt

 

 

 

61

Lê Quốc Việt

 

 

 

62

Nguyễn Tiến Vinh

 

 

 

63

Đoàn Lê Vĩ

 

 

 

64

Chanthalai Vongnorkeo

 

 

 

65

Somleth Vongsykyo

 

 

 

66

Trần Lê Phi Vũ

 

 

 

67

Lê Minh Khánh