DHBK

Thông báo về việc tuyển sinh khóa 48 Thạc sĩ ngành Cơ khí Động lực

20/03/2024 15:51

Khoa Cơ khí Giao thông thông báo tuyển sinh Thạc sĩ khóa 48 năm 2024!

- Ngành tuyển sinh: Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí Động lực
- Chỉ tiêu tuyển sinh: 25 chỉ tiêu
- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo kết quả học tập đại học

- Hình thức đào tạo: Chính quy
- Thời gian đào tạ o: 2 năm


Chi tiết như dưới đây: